Пелетна горелка GreenEcoTherm GP IV-та генерация

Горелките от серия GP са предназначени за изгаряне на дървесни пелети (Ø 6-8 mm). Могат да бъдат монтирани на различни водогрейни котли. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес. Съществуват възможности да се влияе на параметрите им по удобен за потребителя начин. Горелката GP 25 от IV-та генерация е с нов футуристичен дизайн, с пластмасови елементи и електронно управление.

Предимства:

 • Модерно и многофункционално микропроцесорно управление, произведено в Швеция, осигуряващо прецизна работа на горивния процес;
 • Автоматичен тест на всички функции на системата;
 • Пет фиксирани нива на мощност с бърз достъп, които могат да бъдат променяни от потребителя;
 • Автоматична модулация – настройка на количеството необходим въздух съобразно избраната от потребителя мощност;
 • Улесняване на сервизирането посредством функция на управлението – „История на грешките”.
 • Светлинна аларма в случай, че е необходимо почистване на горелката. Собствена патентована система от стикери с течни кристали за контролиране на налягането в горивната камера на котела;
 • Автоматична самонастройка на системата, съобразно производителността на подаващия шнек и калоричността на горивото;
 • Възможност за избор между 4 типа настройки в зависимост от качеството на изгаряните пелети при стабилно КПД и емисии;
 • Собствена патентована система от стикери с течни кристали за контролиране на налягането в горивната камера на котела. Това решение осъществява сигнализация при необходимост от почистване на горелката;
 • Възможност за съхраняване на текущи настройки и възстановяване на заводските настройки при необходимост;;
 • Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за потребителя и сервизния персонал;
 • Индикация за температурата на топлоносителя (водата) в котела;
 • Възможност за управление на помпа и акумулиращ съд (опция);
 • Възможност за работа с температурни сензори и стаен термостат;
 • Възможност за управление на димен вентилатор;
 • Стандартна окомплектовка, включваща горивоподаващ шнек;
 • Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността на изделието;
 • Възможност за старт и стоп чрез GSM модул – опция.

GreenEcoTherm GP IV generation Tehnical date bcЦЕНИ:

Пелетна горелка GreenEcoTherm GP 25 + Шнеково устройство 1,52 м. (Пластмасов капак, Микропроцесoрно управление,Цвят червен) - 1800,00 лв. с ДДС;

Пелетна горелка GreenEcoTherm GP 32 + Шнеково устройство 1,52 м. (Пластмасов капак, Микропроцесoрно управление,Цвят червен) - 2100,00 лв. с ДДС;

 

1800 лв.