GreenEcoTherm Пневматичен транспорт за пелети

  • Гъвкавост при избора на място и разположение на котелното оборудване. Основният силоз (бункер) не е задължително да е в близост до котела. Гъвкавите маркучи позволяват силоза да е в съседно помещение или на по-удобно място за зареждане с пелети. Трасето на маркучите може да бъде пренасочено във вертикална или хоризонтална посока, през малки отвори в стени или тавани;
  • Изцяло затворена и без прах, системата за транспортиране предотвратява замърсяването на околната среда и помещенията;
  • Основният силоз може да бъде с по-голям обем в зависимост от съществуващото свободно пространство на помещението;

0 лв.