Bisolid SAVER C - Стоманен комбиниран котел Bisolid SAVER C (25kW, 35kW, 45kW)

Стоманен комбиниран котел Bisolid SAVER C (25kW, 35kW, 45kW) е универсален котел за отопление на дърва и пелети.

Котлите от серия SAVER C са оборудвани с допълнителна предна вратичка, пелетна горелка Bisolid GP xx_B и табло за управление, като бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и обратно. Горелките Bisolid GP xx_B изгарят дървесни пелети съгласно стандарт БДС EN ISO 17225-2-2014, с диаметър Ø 6-8 mm. По-високата ефективност, в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ). Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

Предимства:

 • Възможност за изгаряне на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) и на определени видове агро отпадъци - дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци, брикети;
 • Котелът е стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
 • Пелетните горелки Bisolid GP xx_B са напълно автоматизирани – запалване, следене на пламъка, продухване на горивната камера. Имат интуитивен LCD дисплей за лесна работа със светлинна индикация на активните функции с меню на български език;
 • Автоматичната настройка на количеството въздух и гориво, съобразно избраната от потребителя температура, осигурява висока ефективност на съоръжението при минимален разход на гориво;
 • Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия;
 • Собствена патентована система от стикери с течни кристали за контролиране на налягането в горивната камера на котела. Това решение осъществява сигнализация при необходимост от почистване на горелката
 • Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон;
 • Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор;
 • Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя;
 • Възможност за управление на димосмукателен вентилатор;
 • Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на топлоносителя;
 • Управление на пелетната горелка през GSM модул (опция), чрез изпращане на SMS команди - възможност за спиране, пускане и преглед на текущото й състояние.

Моделът Combi 25 е оборудван с пелетна горелка с мощност 18kW

Моделът Combi 35 е оборудван с пелетна горелка с мощност 25kW

Моделът Combi 45 е оборудван с пелетна горелка с мощност 35kW

Bisolid SAVER C 25 Kw, дърва/пелети -   3 350,00 лв.

Bisolid SAVER C 35 Kw,  дърва/пелети -  3 640.00 лв.

Bisolid SAVER C 45 Kw, дърва/пелети -   3 970.00 лв.

Всички цени са с ДДС!

 

 

3350 лв.