Bisolid AUTO XX / XA

 

Могат да се монтират в нови или съществуващи инсталации с цел напълно автоматични настройки на работната характеристика на нужния дебит. Функция AUTOADAPT (фабрична настройка) автоматично настройва работната характеристика на помпата към параметрите на системата и нуждите от топлина. Помпите предлагат възможност за избор на автоматичен нощен режим, който се активира с бутон, намиращ се на контролния панел. Автоматичният нощен режим няма активирани фабрични настройки. Когато автоматичният нощен режим бъде активиран, помпата автоматично минава на нощен режим.  Промяната зависи от температурата на флуида, измерен от интегрираните температурни сензори.

0 лв.