Bisolid DELTA Plus UE

 

В едно средно по размер домакинство конвенционалните помпи допринасят за около 10-15% от потреблението на енергия. Употребата на енергоспестяващи помпи WITA спомага за намаление на потреблението с до 80%. В сравнение с конвенционалните помпи, хидравличната мощност е почти една и съща. Опция “One touch” позволява избор между шест различни режима на работа. Освен три пропорционални криви на налягане, има три режима за контрол на скоростта. Със светлинна индикация се показва избрания режим. Зеленият цвят означава, че сте избрали най-ниската скорост, докато червеният цвят индикира най-високата.

0 лв.