Bisolid DELTA HE

 

В едно средно по размер домакинство конвенционалните помпи допринасят за около 10-15% от потреблението на енергия. Употребата на енергоспестяващи помпи Bisolid спомага за намаление на потреблението с до 80%. В сравнение с конвенционалните помпи, хидравличната мощност е почти една и съща. При Bisolid Delta HE, опцията “One touch” позволява избор между седем различни режима на работа. Всички функции могат да се управляват от два бутона. Помпите имат режим „Нощна функция“, който се активира автоматично след като температурата на флуида в системата падне за определен период от време. Това води до намаляване на използваната ел. енергия

0 лв.