Emmeti Изолирани тръби GERPEX RA

Качеството на подовата отоплителна/охладителна система основно зависи от качеството на използваната тръба, особено от нейната гъвкавост и устойчивост.

0 лв.