Emmeti Многослойни тръби GERPEX RA

Тръбите GERPEX RA са универсални по предназначение. Притежава всички международни сертификати за санитарни инсталации и отопление.

0 лв.