Emmeti Многослойни тръби GERPEX

Тръбите GERPEX са универсални по предназначение. Притежава всички международни сертификати за санитарни инсталации и отопление.

0 лв.