Смесителна група Emmeti M3V F - за подово отопление

Смесителна група модел M3V-F  с регулиращ се модул за подове, готов за монтаж. Използва се за поддържане на постоянна температура при  комбиниран вариант за отопление, когато заедно с устройствата  за висока температура на нагряване (например, радиатори) се прилага ниска температура за отопление (подово отопление, стена отопление), както и в слънчеви (хелио-) системи.  M3V-F могат да бъдат свързани както надясно и наляво за всеки колектор, в зависимост от ситуацията.

Смесителна група модел M3V-F e с вградена три скоростна циркулационна помпа:  3400003774 – Смесителна група M3V-F Emmeti за подово отопление, 1″3400003127 – Термостатична капилярна глава “Emmeti” за смесителна група M3V-F.

479 лв.