Bisolid TH 2018

 Соларният диференциален контролер TH-2018 е проектиран като устройство с диференциална температура за управление на соларен колектор, максимум 2 резервоара за съхранение, басейн и спомагателни нагреватели за системи за нагряване на вода за битови нужди. ТН-2018 осигурява до 19 режима на работа с автоматично предотвратяване на грешки върху избраните датчици и опростява управлението на различни соларни топлинни системи.

0 лв.