Bisolid TH 1310P RF

Термостатът TH-1310P-RF е предназначен за регулиране на системи за отопление и охлаждане в търговски и жилищни сгради. Термостатите са последната генерация от 7D програмни комуникационни термостати, които предлагат външен сензор за температура и влажност, представени на стайния термостат.  Приемникът приемащ сигнала от безжичният термостат е от модел RV-0356. RV-0356 е високочестотен  приемник, проектиран за работа с термостат TH-1310P-RF като при нормални обстоятелства предавателят и приемникът могат да се свързват на разстояние до 30 метра.В приемника e вградено кодиращо устройство, като част от процедурата за пускане в експлоатация, за да се гарантира, че приемникът ще отговаря само на командата,  изпратена от конкретния предавател .

0 лв.