GreenEcoTherm T20US/T25US

Високоефективни слънчеви колектори за инсталации, осигуряващи топла вода или за слънчеви инсталации, поддържащи отоплението. Слънчевите колектори покриват нуждите от БГВ на консуматорите за периода април-октомври между 80% и 100%.

Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

0 лв.